Haven 21


Nieuwbouw van woningen en inloopcentrum voor noodopvang - Halle
Nouvelle construction de logements et centre d'acceuil de première ligne - Halle

Vergunningsaanvraag/ Demande de permis

Intendant


Verbouwing van de achterzijde van een rijwoning - Molenbeek
Transformation de l'arrière d'une maison 2 façades - Molenbeek

Opgeleverd/ Réceptionné

Ridder


Verbouwing van een woning uit het interbellum - Laken
Rénovation d'une maison de l'interbellum - Laeken

Opgeleverd/ Réceptionné

Forum


Inrichting tot lokaal dienstencentrum - Brussel
Aménagement d'un centre de service - Bruxelles

Opgeleverd/ Réceptionné

RTT


Verbouwing van een CAW-kantoor - Vilvoorde
Transformation d'un centre CAW - Vilvorde

Werf/Chantier

Minor


Verbouwing van een zolder tot studio's - Brussel
Reconversion d'un grenier - Brussel

Opgeleverd / Réceptionné - photos to be published soon

Galg


Verbouwing van een woning - Beersel
Transformation d'une maison - Beersel

Opgeleverd / Réceptionné

Over Cosmos


Nieuwbouw van 5 studio's – Anderlecht
Nouvelle construction de 5 studios – Anderlecht

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
Demande de permis d'urbanisme
Niet uitgevoerd/Non exécuté

Verdun


Nieuwbouw van 5 woningen - Haren
Nouvelle construction de 5 logements - Haren

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
Demande de permis d'urbanisme
Niet uitgevoerd/Non exécuté

Bouillon


Reconversie van een kapel tot wijkcentrum – Schaarbeek
Transformation d'une chapelle en maison de quartier – Schaerbeek

Voorontwerp niet uitgevoerd / Avant-projet non exécuté

Cosmos


Verbouwing van een sociaal ontmoetings- en opleidingscentrum – Anderlecht
Transformation d'un centre de rencontre et d'enseignement social – Anderlecht

Opgeleverd / Réceptionné - photos to be published soon

Fontaine


Verbouwing atelier tot loft - Laken
Transformation d'un atelier en loft - Laeken

Opgeleverd / Réceptionné - photos to be published soon

Bockstael


Nieuwbouw van een kleuterschool - Laken
Construction d'une école maternelle - Laeken

in samenwerking met / en collaboration avec
Frank De Groeve

Wedstrijd/Concours
Niet uitgevoerd/Non exécuté

Romein


Nieuwbouw van een rijwoning - Koningslo
Construction d'une maison - Koningslo

Opgeleverd/Receptionné

Joris


Reconversie tot sociale woningen – Brussel Stad Logements sociaux – Bruxelles Ville

in samenwerking met / en collaboration avec
Frank De Groeve

Opgeleverd / Réceptionné

Vrede


Verbouwing van studio's voor daklozen – Brussel Stad Transformation des studios pour des sans-abris – Bruxelles Ville

Opgeleverd / réceptionné

Briques


Inrichting van een loft – Brussel Stad
Aménagement d'un loft – Bruxelles Ville

Opgeleverd / Réceptionné

Thomas


Verbouwing van een rijwoning – Schaarbeek Transformation d’une maison – Schaerbeek

Opgeleverd / Réceptionné

Miro


Inrichting van een lokaal dienstencentrum – Vorst Aménagement d’un centre de service locale – Forest

Opgeleverd / Réceptionné

Middag


Inrichting van een rijwoning – St.-Joost-ten-Node Aménagement d'une maison - St.-Josse-ten-Noode

Opgeleverd / Réceptionné

Artois


Verbouwing van een dagactiviteitencentrum – Brussel Stad
Transformation d’un centre d’activités – Bruxelles Ville

Opgeleverd/Réceptionné

Anker


Verbouwing van een lokaal dienstencentrum – Brussel Stad
Transformation d’un centre de service local – Bruxelles Ville

Opgeleverd / Réceptionné

Altitude


Verbouwing van een woning – Vorst
Transformation d’une maison – Forest

Opgeleverd / Réceptionné