Nieuwe uitdaging in Anderlecht

Opslagplaats wordt stadswoning – Dépôt devient une habitation en ville


Werf nadert einde

De derde laag van de gevel in opbouw – La troisième couche de la façade en construction


Stadt restaureert

Schilderwerken op het Martelaarsplein zijn klaar – Les peintures de façade sur la Place des Martyrs sont terminées


Werf CAW te Vilvoorde

Bouwheer ziet al het licht – Maître de l’ouvrage commence à voir la lumière


Expo

Expo van ons recent werk  op 17 en 18 september !

Expo de notre oeuvre récent le 17 et 18 septembre !


Expo – vernissage

Dank aan Evelyn en Jan voor de goede vibes !