Pag-Asa

Merci aan het dankbaar personeel na ingebruikname van een wooneenheid voor vijf nieuwe cliënten !

Merci au personnel qui a passé la nuit dans la nouvelle résidence pour cinq clients !


CAW Vilvoorde

De kleur verrast ons na proefreiniging van de voorgevel van het voormalige RTT-gebouw –

Quel couleur surprenante après un teste de nettoyage de la façade de l’ancien bâtiment RTT


Ellips vzw

Eervolle vermelding voor ons wedstrijdontwerp voor LDC Ellips  –

Mention honorable pour ce projet dans le concours pour LDC Ellips


Heierveld

Na een wedstrijdselectie door  MPC Sint-Franciscus gaan we ‘rural’  in Asse – Suite à une sélection après concours par MPC Sint-Franciscus nous nous dirigeons vers la campagne


vzw Zonnelied

Ons wedstrijdvoorstel voor een kunstenwerkplek werd niet weerhouden – Notre proposition de concours pour un lieu de rencontre artistique n’était pas retenue


Kunstintegratie in Artois is klaar

‘Flagship’ by Julie Lenaerts


Kunstintegratie in Forum is klaar

See arnaudhendrickx.com for more details