Happy New Year

Beeld van een makette door en naar ontwerp van League-Studio in een samenwerking voor een wedstrijdontwerp (niet weerhouden) – Image d’une maquette par League-Studio en une collaboration pour un concours (pas retenu)


Ellips vzw

We nemen deel aan een ontwerpwedstrijd voor een reconversie van een voormalig rusthuis –

nous participerons à un concours pour une rénovation d’une ancienne maison de repos


Heierveld

Na een wedstrijdselectie door  MPC Sint-Franciscus gaan we ‘rural’  in Asse – Suite à une sélection après concours par MPC Sint-Franciscus nous nous dirigeons vers la campagne


vzw Zonnelied

Ons wedstrijdvoorstel voor een kunstenwerkplek werd niet weerhouden – Notre proposition de concours pour un lieu de rencontre artistique n’était pas retenue


Kunstintegratie in Artois is klaar

‘Flagship’ by Julie Lenaerts


Kunstintegratie in Forum is klaar

See arnaudhendrickx.com for more details